Home Folksägner Register Släktforskarlänkar

ÅNGERMANLAND

Historia och hembygdsforskning med inriktning på Långsele och Graninge socknar.

Jag amatörforskar i Långsele och Graninge socknar. Jag arbetar med Holger och har till dags dato omkring 10.000 personer registrerade från ca 1500-1920. Jag har alla födda, vigda och döda i Långsele 1732-1825 och i Graninge 1770-1837. Dessutom husförhörslängder i Långsele 1805-1855 och i Graninge 1805-1837. Jag har också på databas mantalslängderna för Långsele och Graninge åren 1640-1805 med uppgifter om hemmansägare och hans barn, drängar och pigor. Jag har även kompletterat med material ur Hasselbergs "Graningesläkter" och uppgifter från släktforskarkollegor. Det betyder att jag också har en hel del material från grannsocknarna.


- Familjeregister i Långsele och Graninge socknar
-Hur finnarna kom till Graninge
-Hur finnarna kom till Ytterlännes
- Flemströmslegenden
- Bertil Hasselberg om Flemströmslegenden.
-Sägnen om Kalvskinnbrevet i Graninge
- Familjen Fleming.
- Anna Stina Åslund f.Flemström, min mormorsmor, och hennes anor. Uppdaterad 29 mars 1997.
-Lena Melins utredning om spiksmeden Per Kempe och hans hustru Christina Högberg
- Ett rättsfall 1635
- Anders Kullins egenhändigt skrivna barndomsminnen och anor. Uppdaterad 29 mars 1997.
- Vägbeskrivning till gamla fäbodar i Långsele och Graninge omgivningar
- Folksägner och annan intressant läsning från övriga Sverige